ประกาศ

เนื่องจากทางประกันภัยขอความร่วมมือให้ทางแรบบิทไฟแนนซ์
ยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 อย่างกระทันหัน
ทางเราจึงขออนุญาตยุติการจำหน่ายประกันโควิด-19
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางประกันภัย
ทางแรบบิทไฟแนนซ์จึงขออภัยลูกค้าทุกๆท่านมา ณ ที่นี้

รับ 50 Rabbit Rewards พอยท์
เมื่อซื้อประกันผ่านช่องทางนี้
ด้วยอีเมลสมาชิก Rabbit Rewards

ประกันภัยโควิด-19 500 บาท | จากเอเชียประกันภัย | คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เบี้ยประกันรายปี

500 บาท

ตรวจเจอโรครับเงินก้อน

50,000 บาท

เสียชีวิตจากโควิด-19

500,000 บาท

ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล
(สูงสุด 50 วัน)

1,000 บาท/วัน

ช่วงอายุที่คุ้มครอง

1 - 75 ปี

ระยะเวลารอคอย

14 วัน

กลุ่มบุคคลที่คุ้มครอง​

ทุกอาชีพ ยกเว้นชาวต่างชาติ