แผนประกัน

TIP Life | Smart COVID
500฿

ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "Request OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Subtotal
TIP Life | Smart COVID | 500  × 1 500฿
Subtotal 500฿
Total 500฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขของประกันโควิด-19 

1. ผู้เอาประกันภัย 1 คน ซื้อประกันจากบริษัทเดียวกันได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
2. หลังจากซื้อความคุ้มครองแล้ว มีระยะรอคอย 14 วัน หมายความบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนี้ สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายใน 14 วันนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (ชำระเบี้ยปีต่อปี)
4. อายุรับประกัน 20 เดือน 70 ปี
5. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาสรับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
6. เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง
1. การปกปิดความจริงหรือแถลงความเท็จ ที่จะมีผลต่อการรับประกันภัย
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย