ขั้นตอนถัดไป

เพื่อให้การออกกรมธรรม์สำเร็จ กรุณาส่งสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชน มาที่ไลน์ @rabbitfinance

หากปฏิบัติตามขั้นตอนครบถ้วน ท่านจะได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
ภายใน 14 วันทำการ

หากไม่สะดวกส่งสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชน
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ
หลังจากท่านชำระค่าเบี้ยประกันภัย

Order not found. You cannot access this page directly.