การสั่งซื้อของท่านสำเร็จแล้ว

Rabbit Finance ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ทางเราจะประสานงานกับบริษัทประกันภัยเป็นลำดับถัดไป
โดยท่านจะได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 7-14 วันทำการ

และเพื่อบันทึกเอกสารประกอบการพิจารณากรณีแจ้งเคลมในอนาคต
กรุณาส่งสำเนา/รูปถ่ายบัตรประชาชนของท่านมาทาง
Line Official : @rabbitfinance หรือโทร 02-022-1222

Order not found. You cannot access this page directly.