ตามข้อกำหนดของบริษัทประกัน
และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ขอเอาประกันเอง
กรุณาแนบรูปบัตรประชาชนและรหัสบัตรประชาชน ด้านล่าง

หากท่านไม่สามารถแนบไฟล์รูปภาพในนี้ได้
กรุณาส่ง "รูปบัตรประชาชน" ให้เราผ่าน Facebook แทนนะค่ะ
กดปุ่ม [ส่งรูปบัตรประชาชนทาง Facebook] ได้เลยคะ

Order not found. You cannot access this page directly.