ขั้นตอนถัดไป​

เพื่อให้การออกกรมธรรม์สำเร็จ กรุณาส่งสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชน มาที่ไลน์ @rabbitfinance​

หากปฏิบัติตามขั้นตอนครบถ้วน ท่านจะได้รับกรมธรรม์ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 14 วันทำการ​

หากไม่สะดวกส่งสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 7 วันทำการ หลังจากท่านชำระค่าเบี้ยประกันภัย​

Order not found. You cannot access this page directly.