แผนประกัน

VIRIYAH | ประกันภัยโควิด Super Shield
399฿

Billing details

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "Request OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Subtotal
VIRIYAH | ประกันภัยโควิด | 399THB  × 1 399฿
Subtotal 399฿
Total 399฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 99 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล
5. จำกัดการซื้อ 1 ท่านต่อ 1 กรมธรรม์สำหรับแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์
6. กรณีผู้เอาประกันที่ต่ออายุกรมธรรม์แผนโควิดชีลด์แล้ว จะไม่สามารถซื้อแผนโควิด ซูเปอร์ชีลด์นี้ได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย

- จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
- ขอสวนสิทธ์สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ยังไม่เคยมีประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
- ระยะรอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
- ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันทุกครั้ง