เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

แผนประกัน

FWD | COVID-19 Insurance
290฿

ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "Request OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Subtotal
FWD | ประกันภัยโควิด | 290  × 1 290฿
Subtotal 290฿
Total 290฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ช่วงอายุ: 1-99 ปี
2. สำหรับบุคคลสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น (ยกเว้นนักท่องเที่ยว)
3. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย
4. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางทั้งไปและกลับยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใน 14 วันก่อนขอทำประกันภัย
5. ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 6. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ 1 ฉบับต่อคน
7. ไม่รับประกันพนักงานรับส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ, มอเตอร์ไซต์รับจ้าง, กรรมกร, เจ้าหน้าที่กู้ภัย, ยาม, หมุ่มโรงงาน, สาวโรงงาน, ชาวประมง, พนักงานติดตั้งจานดาวเทียม, เจ้าหน้าที่ติดตั้งเสาอากาศ, ช่างต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า, ทหาร ตำรวจ (ขณะปฏิบัติหน้าที่) บุคคลล้มละลาย และผู้ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
8. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ)