เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

แผนประกัน

ASSET สินทรัพย์ | ประกันภัยโควิด
799฿

Billing details

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "Request OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติม / Please give more information

Your order

Product Subtotal
ASSET สินทรัพย์ | ประกันภัยโควิด | 799THB  × 1 799฿
Subtotal 799฿
Total 799฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยผู้เอาประกันภัยทุกอาชีพ รวมถึง บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน
2. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
3. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกันภัย
4. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
5. ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก
6. รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
7. สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 บริษัท ประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัท (กรณี ลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
8. กรณีลูกค้าเคยมีการซื้อประกัน Covid-19 แผน “เจอ จ่าย จบ” ของ บมจ.สินทรัพย์ประกันภัยแล้ว จะไม่สามารถซื้อแผน (เจอ จ่าย คุ้ม)
9. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
10. ภาวะโคม่า หมายถึง การไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 96 ชั่วโมง และต้องอาศัยเครื่องช่วยพยุงชีพ และได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสมองถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก