ประกันภัย

แพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันภัย

ตรวจพบผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
รับความคุ้มครองสูงสุด 1,250,000 บาท

ตรวจพบผลข้างเคียงจาก
การฉีดวัคซีนโควิด-19 รับความคุ้มครอง สูงสุด 1,250,000 บาท

เบี้ยฯ เริ่มต้นเพียง

79 บาท/ปี

ซื้อออนไลน์ง่าย เสร็จใน 45 วินาที

กรุณาเลือกแผนประกันที่คุณต้องการ รับราคาพิเศษ! หากมีประกันภัยโควิดอยู่แล้ว
หากยังไม่มี คุณสามารถซื้อแผนประกันนี้ได้ในราคาเต็ม

ไม่มีประกันโควิด 99
ความคุ้มครองสูงสุด 125,000 บาท
99฿
มีประกันโควิด 79
ความคุ้มครองสูงสุด 125,000 บาท *ราคาสำหรับคนที่มี ประกันภัย โควิด-19
79฿
ไม่มีประกันโควิด 489
ความคุ้มครองสูงสุด 625,000 บาท
489฿
มีประกันโควิด 389
ความคุ้มครองสูงสุด 625,000 บาท *ราคาสำหรับคนที่มี ประกันภัย โควิด-19
389฿
ไม่มีประกันโควิด 859
ความคุ้มครองสูงสุด 1,250,000 บาท
859฿
มีประกันโควิด 679
ความคุ้มครองสูงสุด 1,250,000 บาท *ราคาสำหรับคนที่มี ประกันภัย โควิด-19
679฿

Billing details

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "รับรหัส OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Subtotal
BKI | ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด | 99THB  × 1 99฿
Subtotal 99฿
Total 99฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

หมายเหตุ

1. เบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับบมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยอื่นใด
2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
4. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว