กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัย

โควิด-19

ตรวจเจอโควิด-19 รับความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

เบี้ยฯเพียง

699 บาท/ปี

ซื้อออนไลน์ง่าย เสร็จใน 30 วินาที

เลือกแผนประกัน

ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์
699฿

Billing details

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "รับรหัส OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

Your order

Product Total
BKI | ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ | 699THB  × 1 699฿
Subtotal 699฿
Total 699฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
4. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

หมายเหตุ

1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
2. ทายาทโดยธรรมเป็นผู้รับประโยชน์
3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4. ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว