กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัย

COVID-19

แถมคุ้มครอง ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มือเท้าปาก ฟรี!

เบี้ยเริ่มต้นเพียง

480 บาท

รายละเอียดประกัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 -70 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 180 วัน(ไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้)

ข้อยกเว้น

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้ได้รับความคุ้มครองอันเป็นผลจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
3. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ

- กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
- โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) โรคไข้มาลาเลีย (Malaria) หรือโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า
- ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทางอีเมลและ SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หากต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งชุดเอกสารกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ซื้อออนไลน์ง่าย เสร็จใน 5 นาที

เลือกแผนประกัน

ประกันสู้โควิด พิชิต 3 โรคตัวร้าย แผน 1
480฿
ยอดนิยม
ประกันสู้โควิด พิชิต 3 โรคตัวร้าย แผน 2
980฿

ข้อมูลผู้ซื้อ

ใส่เบอร์มือถือและกดปุ่ม "รับรหัส OTP" ที่ด้านบน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนชำระเงิน

รายการสั่งซื้อของคุณ

สินค้า รวม
BKI | ประกันสู้โควิด พิชิต 3 โรคตัวร้าย | 480 THB  × 1 480฿
มูลค่า 480฿
รวม 480฿

หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้ว ให้กด "สั่งซื้อ"