กรุงเทพประกันภัย

ประกัน Mass Opp

4 โรคฮิต พลัส อุบัติเหตุ

เริ่มต้นเพียง

78 บาท/เดือน

ความคุ้มครอง

อุบัติเหตุทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้น (ไม่รวมฆาตกรรม/ถูกทําร้ายร่างกาย)

50,000.-

ถูกฆาตกรรม / ทําร้ายร่างกาย

25,000.-

อุบัติเหตุขณะขับขี่/โดยสารจักรยานยนต์

25,000.-

- ค่ารักษาพยาบาลจากกระดูกหัก

5,000.-

- หนี้ค้างชําระ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

10,000.-

- สูญเสียเงินสดกรณีเบิกถอนเงินจากตู้ ATM

5,000.-

ผลประโยชน์การคุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 4 โรค (ไข้หวัดใหญ่, มือ เท้า ปาก, โรคร้ายจากยุง, COVID-19)

- ชดเชยเงินปลอบขวัญ กรณีผู้ป่วยในติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน

10,000.-

- ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 30 วัน)

300.-

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

-

-

ฟรีค่าธรรมเนียม!

เริ่มต้นเพียง

78 บาท/เดือน

กรุงเทพประกันภัย

ประกัน Condo Chic

ครอบคลุม คุ้มค่า มีค่ารักษาพยาบาล

เริ่มต้นเพียง

549 บาท/ปี

ความคุ้มครองรถ

ค่าคุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะ
(อายุรถ 1-3 ปี)

10,000.-

ค่าคุ้มครองกรณีชนกับยานพาหนะ
(อายุรถ 4 ปีขึ้นไป)

10,000.-

สูญหาย ไฟไหม้
(อายุรถ 1-3 ปี)

10,000.-

สูญหาย ไฟไหม้
(อายุรถ 4 ปีขึ้นไป)

5,000.-

ความคุ้มครองคู่กรณี

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยคนละไม่เกิน

500,000.-

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยครั้งละไม่เกิน

10,000,000.-

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ครั้งละไม่เกิน

600,000.-

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน)

50,000.-

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน)

50,000.-

เสียชีวิต/ ทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (2คน)

-

เงินทดแทนระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน (เฉพาะผู้ขับขี่)

-

ประกันตัวผู้ขับขี่

100,000.-

ฟรีค่าธรรมเนียม!

เริ่มต้นเพียง

549 บาท/ปี